Санта Моница обележава једногодишњу годишњицу рата рата бесплатним производима на ПС продавници

Ако сте пјешачили пут Кратоса и његовог сина Атеруса на ПС4 наслову Бог рата, требало би да вас занима како игра обележава једну годину